Welkom

splash3

Nieuws

Zwembad De Koornmolen verliest rechtszaak over subsidie

​Zwembad De Koornmolen in Zevenhuizen krijgt van de Haagse rechtbank ongelijk in de door haar aangespannen civielrechtelijke procedure tegen de gemeente Zuidplas. De Koornmolen vond dat de gemeente de twee andere zwembaden onrechtmatig bevoordeelde, maar de rechtbank heeft de bezwaren afgewezen.

De volgens De Koornmolen bestaande bevoordeling van de gemeente bestaat ten dele uit subsidies. De civiele rechter kan daar vanwege het beginsel van formele rechtskracht geen inhoudelijk oordeel over geven. Voor de bezwaren van De Koornmolen tegen de subsidiebesluiten van de gemeente kon het zwembad namelijk naar de bestuursrechter. De Koornmolen had haar bezwaren tegen de subsidiebesluiten bij de bestuursrechter aan de orde moeten stellen. De civiele rechter kan deze bezwaren niet inhoudelijk beoordelen.

De Koornmolen stelde dat de gemeente de twee andere zwembaden ook op andere manieren bevoordeelde en daarmee handelde in strijd met de Mededingingswet (MW). Op grond van de MW mag de gemeente overheidsbedrijven waarbij zij is betrokken niet bevoordelen ten opzichte van concurrerende bedrijven. Voor een geslaagd beroep van De Koornmolen op de MW is vereist dat de exploitanten van de andere twee zwembaden overheidsbedrijven zijn in de zin van de MW. De rechtbank is tot de conclusie gekomen dat dit niet het geval is.

De Koornmolen stelde verder dat zij op grond van een afspraak met de gemeente recht had op een exploitatiebijdrage van de gemeente gelijk aan de opbrengst toeristenbelasting voor het gebruik van haar zwembad. Naar het oordeel van de rechtbank staat die afspraak echter onvoldoende vast. De rechtbank heeft de stelling van De Koornmolen dat zij op grond van een toezegging van de voormalig wethouder recht had op een bijdrage in de exploitatie ook niet gehonoreerd.

Tot slot heeft de rechtbank geoordeeld dat er – mede gezien de terughoudendheid die de rechter moet betrachten ten aanzien van uitspraken in de politieke verhouding tussen raad en het college van B&W – geen grond is voor toewijzing van de vordering van de Koornmolen om een motie van de gemeenteraad uit te voeren.

A&P

Zwembaden

ZR Video's

Uniek zoutwaterbad in Loppersum

Lid worden

Archief ZwemRekreatie

Het archief van ZwemRekreatie omvat duizenden artikelen. Stuur een email voor meer informatie: info@zwemrekreatie.nl

Aanmeldformulier


captcha
Vul bovenstaande reeks in

Uitgaves

Uitgaves

Om de uitgaves van ZwemRekreatie te bekijken dient u abonnee en ingelogd te zijn. Bestaande abonnees kunnen een inlogcode aanvragen door een mail te sturen.

Lid worden

Contact
Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een mail sturen naar info@zwemrekreatie.nl