Welkom

splash3

Nieuws

Onderzoek naar exploitatie zwembad

Het college van burgemeester en wethouders van Losser wil inzicht krijgen in de bezuinigingsmogelijkheden van zwembad Brilmansdennen. Daarom heeft een onafhankelijk adviesbureau de opdracht gekregen de exploitatiebegroting door te lichten. Eén van de opties is de exploitatie over te dragen aan een externe partij. Het adviesbureau analyseert de exploitatiebegrotingen van meerdere jaren en brengt de bezuinigingsmogelijkheden van vier verschillende beheervormen in beeld: huidige beheervorm, interne verzelfstandiging, externe BV en commerciële partij. Het college legt de resultaten hiervan in het najaar voor aan de gemeenteraad. Zo krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een weloverwogen keuze te maken de exploitatie al dan niet over te dragen aan een externe partij. Als de raad hiertoe besluit, volgt de uitvoering van de aanbestedingsprocedure. Dan vraagt het college aan het adviesbureau om ondersteuning bij het opstellen van de aanbestedingsleidraad en de beoordeling van de aanbiedingen van externe partijen. In de begroting is een bezuinigingstaakstelling van € 50.000 opgenomen voor de exploitatie van het zwembad. Deze taakstelling moet in 2013 worden gerealiseerd. Aangezien een eventuele aanbestedingsprocedure niet voor 2013 afgerond kan worden, komt het college in september/oktober met een afzonderlijk voorstel voor bezuinigingsmaatregelen voor het zwembad met ingang van 1 januari 2013.

A&P

Zwembaden

ZR Video's

Uniek zoutwaterbad in Loppersum

Lid worden

Archief ZwemRekreatie

Het archief van ZwemRekreatie omvat duizenden artikelen. Stuur een email voor meer informatie: info@zwemrekreatie.nl

Aanmeldformulier


captcha
Vul bovenstaande reeks in

Uitgaves

Uitgaves

Om de uitgaves van ZwemRekreatie te bekijken dient u abonnee en ingelogd te zijn. Bestaande abonnees kunnen een inlogcode aanvragen door een mail te sturen.

Lid worden

Contact
Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een mail sturen naar info@zwemrekreatie.nl