Welkom

splash3

Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao recreatie bereikt

FNV Recreatie, CNV Vakmensen, FNV Publiek Belang en werkgeversorganisatie Recron hebben een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao recreatie bereikt.

De nieuwe cao gaat in per 1 juli 2016 en loopt tot 1 juli 2017. Belangrijkste punten zijn een loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017 en afspraken voor medewerkers met een seizoenscontract. Deze cao geldt voor alle 18.000 werknemers in bungalowparken en campings.

De zwembadsector – die van oudsher ook onderdeel uitmaakte van de cao recreatie – valt niet meer onder de werkingssfeer van deze cao. Over een eigen zwembaden cao is ook onderhandeld, het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden.

De belangrijkste behaalde onderhandelingsresultaten zijn:
• Looptijd 1 juli 2016 tot 1 juli 2017.
• Loonsverhoging van 1,75% per 1 januari 2017.
• Afspraak over seizoensarbeid, waardoor in afwijking van de ketenbepaling (WWZ) voor de seizoenwerknemer de tussenpoos tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt verkort van ten hoogste zes maanden naar drie maanden.
• Een tegemoetkoming in cursuskosten, waarbij medewerkers een persoonlijk scholingsbudget kunnen sparen gedurende maximaal 4 jaar (4 x € 400 = € 1.600).
• Ontslagbescherming voor kaderleden van vakbonden.
• Dienstroosters waardoor werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden.
• Per 1 januari 2017 wordt het nieuwe pensioencontract ingevoerd.
• Een afspraak om de aanvulling 3e jaar WW uit te werken, conform aanbeveling van Stichting van de Arbeid.

Het personeel in de recreatiesector bestaat voor 60% uit vrouwen en ruim 30% is jonger dan 24 jaar.

A&P

Zwembaden

ZR Video's

Techniek van een nieuw zwembad

Lid worden

Archief ZwemRekreatie

Het archief van ZwemRekreatie omvat duizenden artikelen. Stuur een email voor meer informatie: zwemrekreatie@ziggo.nl

Aanmeldformulier


captcha
Vul bovenstaande reeks in

Uitgaves

Uitgaves

Om de uitgaves van ZwemRekreatie te bekijken dient u abonnee en ingelogd te zijn. Bestaande abonnees kunnen een inlogcode aanvragen door een mail te sturen.

Lid worden

Contact
Neem contact op

Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u een mail sturen naar zwemrekreatie@ziggo.nl